Skip to main content

TIAFF

Tilburg Architecture Film Festival

Op zaterdag 14 april 2018 zal het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF) plaatsvinden in filmtheater Cinecitta. Het thema van de tweede editie van het festival is 'The Social Component'. Een dag lang staat Cinecitta in het teken van films, lezingen, eten, muziek en exposities.
Het thema van de tweede editie van het festival is 'The social component'. Met deze dag vol films en sprekers wil TIAFF licht werpen op hoe architectuur en stedenbouw met een sociale missie vorm krijgen en de maatschappij kunnen beïnvloeden. Sprekers op TIAFF 2018 zijn onder andere: Nanne de Ru, Arna Mačkić, Marc Glaudemans, Tim Verlaan, Michiel Smits, Jan Hubert Bisschops, Jenny van den Broeke, Gerdien Wolthaus Paauw en Jurre Mattheeuwse.
Vandaag